Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 1-70 [จบ] [พากย์ไทย] ดูซีรีย์ออนไลน์ ซีรีย์เกาหลี Seriesub4you
ดูซีรีย์ออนไลน์ ซีรีย์เกาหลี Seriesub4youDream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 1-70 [จบ] [พากย์ไทย] 30.4K

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 1-70 [จบ] [พากย์ไทย]
เรื่องย่อ : Dream of the Emperor / King’s Dream / ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ละครย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์สมัยคาบสมุทรเกาหลีแบ่งออกเป็น 3 อาณาจักร คือ โคกูรยอ แพคเจ และชิลลา ตัวเอกของเรื่องคือ คิมชุนชู ซึ่งต่อมาจะได้ขึ้นสถาปนาเป็นกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าแทจงมูยอล แห่งอาณาจักรชิลลา พระองค์ทรงมีความสำคัญในหน้าประวัติศาตร์เกาหลีเพราะทรงเป็นผู้ที่รวมรวบสาม อาณาจักรเข้าเป็นหนึ่งได้สำเร็จ ด้วยความช่วยเหลือของแม่ทัพคนสำคัญในสมัยนั้นอย่างคิมยูชิน
Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 1-70 [จบ] [พากย์ไทย]

ซีรีย์เกาหลี Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 1-70 [จบ] [พากย์ไทย]

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 01

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 02

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 03

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 04

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 05

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 06

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 07

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 08

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 09

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 10

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 11

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 12

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 13

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 14

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 15

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 16

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 17

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 18

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 19

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 20

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 21

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 22

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 23

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 24

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 25

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 26

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 27

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 28

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 29

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 30

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 31

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 32

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 33

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 34

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 35

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 36

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 37

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 38

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 39

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 40

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 41

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 42

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 43

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 44

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 45

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 46

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 47

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 48

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 49

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 50

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 51

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 52

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 53

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 54

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 55

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 56

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 57

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 58

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 59

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 60

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 61

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 62

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 63

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 64

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 65

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 66

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 67

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 68

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 69

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 70

จบ


ระบุตอนที่เสียด้วย

ป้ายกำกับ

Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 1-70 [จบ] [พากย์ไทย] | ซีรีย์เกาหลี | พากย์ไทย |

เรื่องที่เกี่ยวข้องคุณอาจสนใจ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่มีกับเรื่อง Dream of the Emperor ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 1-70 [จบ] [พากย์ไทย]